UČITELJ / L'INSTITUTEUR: PARIZ 1917-1918

UČITELJ / L'INSTITUTEUR: PARIZ 1917-1918

Grupa autora

Izdavač: Svet knjige

Žanr: Publicistika

+10%

za 3

10%

Redovna cena: 990,00 din

Sa popustom i do: 801,90 din (ušteda: 188,10 din)

Knjiga predstavlja reprint izdanje lista UČITELj – L’ INSTITUTEUR, koji je izlazio u Parizu 1917–1918. dvojezično – na francuskom i na srpskom jeziku (ćirilicom). List je uređivao Milan St. Nedeljković, školski nadzornik.

U ovom listu zabe­le­ženi su sud­bo­no­sni tre­nuci srpskog školstva pred kraj Pr­vog svet­skog ra­ta. Iz objavljenih novinskih članaka saznaje se, između ostalog, ka­ko se, u uslo­vi­ma iz­be­gli­štva u Fran­cu­skoj, od­vi­jao ži­vot i rad na­ših uči­te­lja i pro­fe­so­ra i kako je odr­ža­va­na na­sta­va za srpske đake.

Pored toga, u listu su, u stalnoj rubrici „Naša zlatna spomenica“, iz broja u broj, objavljivana imena uči­te­lji­ca i uči­te­lja koji su za­ro­blje­ni i in­ter­ni­ra­ni u Austri­ji i Bu­gar­skoj ili su pu­šte­ni iz rop­stva, zatim imena onih koji su umr­li u Fran­cu­skoj ili su po­gi­nu­li na ratištima.

Cilj lista je bio da, u duhu patriotizma i nacionalnog entuzijazma, predstavi Evropi srpske učitelje, da ih poveže sa idejama modernog školstva. S tim ciljem na stranicama ovog lista zabeležene su mno­ge ne­po­sred­ne po­je­di­no­sti, ili one po­sred­no ve­za­ne za ži­vot na­še pro­sve­te u iz­gnan­stvu. Ne­ke od tih po­je­di­no­sti imaju da­nas prvorazredni zna­čaj.

Propratni tekst za reprint izdanje lista, uz obuhvatnu i detaljnu analizu njegovog sadržaja, napisala je prof. dr Izabela Konstantinović, a ediciju prati i opširniji rezime na francuskom jeziku.

Vre­dan pa­žnje i se­ća­nja, list Učitelj – L’instituteur danas je višestruko zanimljiv sa prosvetno-istorijskog, naučnog i kulturnog stanovišta.

Kategorija:

Godina izdanja:

Broj strana:

Pismo:

Povez:

Format:

nav-id:

Knjige

2017.

175

Ćirilica

Tvrd

24 cm

A166101

Artikal nema komentare

Artikli na akciji

1.099,00 din 890,19 din

1.099,00 din 890,19 din

715,00 din 579,15 din

2.913,00 din

2.359,53 din

Ušteda: 553,47 din

Od istog autora