Dva srca Gorana Milašinovića

Dva srca Gorana Milašinovića

Miloš Jevtić

Izdavač: Beogradska knjiga

Žanr: Autobiografije i biografije

Redovna cena: 550,00 din

Sa popustom i do: 445,50 din (ušteda: 104,50 din)

Knji­ga „Dva sr­ca Go­ra­na Mi­la­ši­no­vi­ća“ sa­dr­ži raz­go­vo­re ko­je je Mi­loš Jev­tić to­kom 2012. i 2013. go­di­ne vo­dio s pro­fe­so­rom na Me­di­cin­skom fa­kul­te­tu i knji­žev­ni­kom dr Go­ra­nom Mi­la­ši­no­vi­ćem. Ovi bo­ga­ti i vi­še­smer­ni raz­go­vo­ri po­sve­će­ni su Mi­la­ši­no­vi­će­vom tu­ma­če­nju na­uč­no-me­di­cin­skih, knji­žev­nih, ali i ži­vot­nih zbi­va­nja na­šeg vre­me­na.

Kategorija:

Godina izdanja:

Broj strana:

Pismo:

Format:

nav-id:

Knjige

2013.

255

Ćirilica

21 cm

A082325

Prosečna ocena

5

(0)
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Artikal nema komentare

Artikli na akciji

999,00 din 809,19 din

899,00 din 687,74 din

660,00 din 534,60 din

2.558,00 din

2.031,53 din

Ušteda: 526,47 din

Od istog autora