Vesti

Prema impulsu autora

13. Novembar 2009
U okviru obnovljene edicije „Izbor“ izdavačka kuća Stubovi kulture predstavila je svoja tri nova naslova - „Nemu pesmu“ Davida Albaharija, „Beograd i druge priče“ Dragana Velikića i „Hermelin“ Milete Prodanovića. Reč je o tri zbirke priča koje predstavljaju izbor iz pripovedačkog opusa ovih autora.

Zbirka Davida Albaharija „Nema pesma“ donosi, kako sam autor kaže, izbor drugačiji od onog u „Izabranim pričama“ iz 1994. godine. Dvadeset priča, brižljivo biranih, duže su nego što je to inače slučaj sa Albaharijevom prozom, čuvajući, ipak, prepoznatljivu poetiku ovog autora.

Mileta Prodanović objasnio je da je svaka njegova knjiga komponovana po određenim unutrašnjim zahtevima, te se tog principa pridržavao i u izboru priča koje će ući u novu zbirku „Hermelin“. Najvažnije je bilo izborom pratiti sinusoidu promena Prodanovićeve proze, vodeći, pri tom, računa da se čitalac prevelikim brojem priča ne optereti.

Urednik Stubova kulture, Ivan Radosavljević, kaže da se često previđa da je Dragan Velikić pre objavljivanja svojih velikih romana pisao kratku priču. Zbirka „Beograd i druge priče“ prati taj deo Velikićevog pripovedačkog opusa, podsećajući čitaoce na tokove kojim se kretalo autorove pisanje na samim počecima stvaranja.

Autor: T. Đuran
Izvor: Danas