Vesti

Nova pesnička zbirka Selimira Radulovića

24. Maj 2022
Pred čitaocima je jedanaesta pesnička knjiga Selimira Radulovića „U carstvu vetrova Aramejskih“ koja poetički korespondira sa njegovim ostalim knjigama poezije i esejistike. Uokvirena je pesmama nazvanim „Prološka“ („Razgovor sardara i starca, nagog, kraj skita napuštenog“) i „Epiloška“ („Više ga nikad nisam video“). Ostali ciklusi zamišljeni su tako da broje 5, 20, 5 i 7 pesama.

Jelena Đ. Marićević Balać u predgovoru knjige navodi: „Implicitni metapoetski nivo knjige podrazumevao bi pesnički odgovor na pitanje smisla poezije u današnjem trenutku. Poezija bi per se trebalo da produhovi i osnaži ljudsku dušu i da funkcioniše kao latentna molitva.“

Selimir Radulović nam je povodom nove knjige rekao da se njegove pesničke zbirke, saglasno tome i zbirka „U carstvu vetrova Aramejskih“, naslanjaju na mitološke i simboličke strukture svetog sistemskog spisa naše civilizacije: „Jezik mita i metafora, kojim je ukrašen biblijski tekst, istovetan je s jezikom mita i metafora pesničkog teksta. Kad u otisku, daha, zlatnoga, iz usta, Očevih, oslušnemo – ja sam čokot, a vi loza, onda nema sumnje da metafora nije slučajni ukras biblijskog jezika, već njegov dominantni modus mišljenja. Kao što je građevina bez temelja slaba, i pitanje je dana kada će se urušiti, tako je i pesma, bez darova Oca, našega, laki privid koji nas ne privlači i ne obavezuje. Stoga i verujem da nisam sejao po kamenu.“

„Radulovićeva poezija negira samosputanost čoveka i otvara se iskustvima stvarnosti višeg reda, njenom prihvatanju i želji da joj pripada“, smatra Saša Radojčić i dodaje: „Ali, isto tako, ta poezija zna i za stranputice i uske staze na koje nailaze oni koji krenu putem obnove osnovnih religioznih odnosa“.

Pesničku zbirku Selimira Radulovića „U carstvu vetrova Aramejskih“ možete pronaći od srede 25. maja u svim knjižarama Delfi, Laguninim klubovima čitalaca, onlajn knjižari delfi.rs i na sajtu laguna.rs.